List otwarty do Jarosława Kaczyńskiego

List otwarty do Jarosława Kaczyńskiego Z uwagą obserwujemy zmagania PiS i Prezydenta Andrzeja Dudy, mające na celu naprawę Rzeczypospolitej. Nie podzielamy jednak powszechnego mniemania, że PIS obecnie posiada pełnię władzy i może zmienić wszystko. Nadal, naszym zdaniem, kto inny sprawuje władzę w newralgicznych obszarach funkcjonowania państwa jakimi są: Wymiar sprawiedliwości z sędziami i prokuratorami wszystkich […]

Encyklika Benedykta XIV o lichwie i innych nieuczciwych zyskach

Natura grzechu zwanego lichwą leży i źródło swe znajduje w umowie pożyczki. Ta umowa finansowa między dwoma skłonnymi do jej zawarcia stronami wymaga, zgodnie ze swą naturą, aby jedna strona zwróciła drugiej kwotę dokładnie tej samej wysokości, jaka została pożyczona. Grzechem jest w tym przypadku to, że czasami wierzyciel żąda zwrotu większej kwoty niż ta, […]

Lawina pieniędzy

Analizując historię gospodarczą XX i XXI wieku odnajdujemy sytuacje określane „cudem gospodarczym”. Owe cuda gospodarcze nie doczekały się wnikliwej, naukowej wykładni. A szkoda. Gwałtowny rozwój gospodarczy można było zaobserwować w latach 40. XX wieku w Niemczech (Plan Marshalla), w Japonii, w latach przed drugą wojną światową, a także po drugiej wojnie światowej. W najnowszej historii […]

Wolność finansowa dla Polaków

WOLNOŚĆ FINANSOWA DLA POLAKÓW Program nie zawiera żadnych punktów burzących dotychczasowy porządek. Jest to program, budowy nowych struktur obok istniejących. Dotychczasowych struktur naprawić się nie da, wszystkie proponowane przez partie polityczne zmiany mają jedynie charakter kosmetyczny, jest to malowanie fasady domu o zmurszałych fundamentach. Program dotyczy budowy nowego fundamentu bowiem fundamentem gospodarki jest pieniądz. Twórcami […]

Finlandia: Co miesiąc 800 euro dla każdego obywatela

Finlandia planuje wprowadzenie nowego systemu świadczeń. Zamiast różnego rodzaju zasiłków, każdy obywatel, niezależnie od poziomu dochodów dostanie 800 euro. Nowy system świadczeń rozpocząć się ma za rok. Początkowo obywatele Finlandii otrzymywać mają 550 euro miesięcznie. Jeżeli plan uda się zrealizować, Finlandia będzie pierwszym krajem, gwarantującym każdemu swojemu obywatelowi bezwarunkowy dochód podstawowy. W skali całego kraju rozwiązanie oznaczałoby wydatek 52,2 […]

dr Krzysztof Lachowski: Rozproszenie pieniądza i własności jako podstawa budowy III drogi rozwoju

Motta wystąpienia: „Zarówno pieniądz, jak i własność są jak nawóz, nie ma z nich pożytku póki się ich nie rozrzuci.” zmodyfikowana myśl Franciszka Bacona. „Ludzie, którzy słyszeli syrenę komunizmu powinni być wyczuleni na jej kapitalistyczną siostrę. (…) Społeczeństwa oparte na ekstremistycznych ideologiach, czy to skrajnie lewackich ( surowa kolektywizacja i system represyjny), czy to skrajnie […]

Skąd budżet ma brać pieniądze na wydatki socjalne?

Politycy i tzw. eksperci zadają społeczeństwu jedno pytanie, na które od razu udzielają odpowiedzi. Pytanie brzmi skąd budżet ma brać pieniądze, na określone wydatki socjalne. Chciałabym uświadomić Państwu, że gospodarka narodowa to nie jest gospodarstwo domowe, którego wydatki związane są z przychodami. Państwo dysponuje innymi narzędziami, w szczególności emisją pieniądza. Straszak inflacji, który skutecznie chronił […]

Skandaliczna sprzedaż PKP Energetyka – protest Polskiego Lobby Przemysłowego

Dnia 24 sierpnia Polskie Lobby Przemysłowe wspólnie ze Związkiem Zawodowym Maszynistów Kolejowych w Polsce wystosowało wspólny sprzeciw przeciwko sprzedaży PKP Energetyka S.A. Stanowcze stanowisko najwybitniejszych polskich specjalistów, wraz z obszernym uzasadnieniem zostało skierowane m.in. na ręce szefów najważniejszych instytucji w kraju, wliczając prezydenta Andrzeja Dudę, premier Ewę Kopacz, ministrów oraz dowódców sił zbrojnych w Polsce. […]

Prawdziwe oblicze MFW

MFW – Międzynarodowy Fundusz Walutowy wraz ze swoją siostrzaną organizacją Bankiem Światowym został powołany do życia w Bretton Woods latem 1944 roku, kiedy druga Wojna Światowa miała jeszcze przed sobą prawie cały rok do zakończenia, a powodem jego powstania nie była bynajmniej altruistyczna chęć pomocy biednym. Międzynarodowy Fundusz Walutowy, to jedno z głównych narzędzi anglo-amerykańskiej dominacji, zaprojektowany […]

PONAD CHCIWOŚCIĄ I NIEDOSTATKIEM

Niewiele osób pracowało w i nad systemem pieniężnym w tylu różnych charakterach co Bernard Lietaer. Spędził on 5 lat w Banku Centralnym w Belgii, gdzie jego pierwszy projekt polegał na opracowaniu i wdrożeniu systemu wspólnej europejskiej waluty. Był prezesem Belgijskiego Elektronicznego Systemu Płatniczego i rozwinął technologie służące korporacjom międzynarodowym do zarządzania wielowalutowymi środowiskami. Pomagał krajom […]