Nasze miasto, nasz pieniądz, nasz bank

Założenia programu gospodarczego – wybory samorządowe 2014 r. Powołanie banku municypalnego, które będzie obsługiwał wszystkie operacje finansowe gminy i zależnych od niej podmiotów. Będzie też finansował non profit budownictwo mieszkaniowe oraz rozwój infrastruktury i celów ogólnospołecznych. Bank będzie oferował wszystkim mieszkańcom dwa bezpłatne konta o numerach opartych na nr PESEL: konto w PLN (walucie państwowej) […]

CitiWarszawa

Warszawa trzyma swoje depozyty w banku Citi Handlowym, którego głównym akcjonariuszem jest amerykański Citibank, należący do grupy 5 największych banków amerykańskich, które w swoich portfelach posiadają instrumenty pochodne o wartości co najmniej 40 bilionów (sic!) dolarów (am. trillion) każdy.