Nasze miasto, nasz pieniądz, nasz bank

Założenia programu gospodarczego – wybory samorządowe 2014 r. Powołanie banku municypalnego, które będzie obsługiwał wszystkie operacje finansowe gminy i zależnych od niej podmiotów. Będzie też finansował non profit budownictwo mieszkaniowe oraz rozwój infrastruktury i celów ogólnospołecznych. Bank będzie oferował wszystkim mieszkańcom dwa bezpłatne konta o numerach opartych na nr PESEL: konto w PLN (walucie państwowej) […]

CitiWarszawa

Warszawa trzyma swoje depozyty w banku Citi Handlowym, którego głównym akcjonariuszem jest amerykański Citibank, należący do grupy 5 największych banków amerykańskich, które w swoich portfelach posiadają instrumenty pochodne o wartości co najmniej 40 bilionów (sic!) dolarów (am. trillion) każdy.

Miejski lewar finansowy

Warszawa trzyma swoje depozyty w CitiBanku Handlowym, którego głównym akcjonariuszem jest amerykański Citybank, należący do grupy 5 największych banków amerykańskich, które w swoich portfelach posiadają instrumenty pochodne o wartości co najmniej 40 bilionów (sic!) dolarów (am. trillion) każdy.

Niezbędnik świadomościowy poszkodowanego przez system finansowy

Jeśli jesteś poszkodowany przez system finansowy i chcesz zrozumieć otaczającą Ciebie rzeczywistość, to poświęć pięć minut na lekturę tej ulotki. Umożliwi ona działania maksymalizujące ochronę Twoich własnych interesów życiowych. Żyjesz w okresie wielkiej zmiany i potrzebujesz wiedzy. Dzięki temu krótkiemu niezbędnikowi zrozumiesz dlaczego w Polsce wybuchają kolejne afery finansowe (WGI, Amber Gold, kredyty w CHF, polisolokaty). Poniżej przyczyny tego stanu rzeczy i dobre rady dla Ciebie.