Atraktory

KRZYSZTOF LEWANDOWSKI Część pierwsza: ATRAKTORY Wyobraźmy sobie istotę ludzką przeskalowaną tak, że jest dwa razy większa, przy zachowaniu swoich proporcji: jest to struktura, która załamie się pod ciężarem własnych kości. Skala jest ważna. James Gleick Chaos Trudne do ogarnięcia ludzkim rozumem są zjawiska, w których występują miliony czy miliardy powiązanych z sobą elementów. Nawet dobra […]

Czy gratyfikowanie pracy domowej Matek jest potrzebne?

Trzy pytania do… Czy gratyfikowanie (publiczne docenianie, płacenie) pracy domowej Matek jest potrzebne? Co jest najważniejsze: emerytury, pensje, odpisy podatkowe z wyraźnym wskazaniem, że to za pracę domową, czy jakieś inne formy wynagrodzenia? Co trzeba zrobić najszybciej, żeby Matki wychowujące dzieci nie żyły w poczuciu, że nie są nic warte? Odpowiada dr Szczęsny Zygmunt Górski; […]

Unarodowienie pieniądza

Jacek Andrzej Rossakiewicz UNARODOWIENIE PIENIĄDZA WSTĘP Przed Świętem Niepodległości w 2014 roku, Prof. Witold Kieżun mówił o tym  Jak Odbudować Suwerenność Polski zagrożoną podległością ekonomiczną. Dzisiaj powiemy o tym, jak odzyskać suwerenność finansową i monetarną, które są warunkiem suwerenności ekonomicznej i politycznej Rzeczpospolitej Polskiej. Polacy – Lechici, mają suwerenność we krwi przynajmniej od trzech tysięcy lat. Bierze się […]

O pięknie w ekonomii.

Jacek Andrzej Rossakiewicz O PIĘKNIE W EKONOMII. EKONOMIA I SZTUKA GOSPODAROWANIA. Zależności przemyślane na nowo i od początku. Kapitalizm, to takie niezwykłe wierzenie, iż najgorsi mężczyźni, z najgorszych pobudek, w niewiadomy sposób będą pracować dla wspólnego dobra. John Maynard Keynes Piękno zbawi świat. Fiodor Dostojewski        Termin ekonomia pochodzi z greckiego oikos — dom i nomos — prawo, reguła. Pierwszy raz […]

List otwarty do Jarosława Kaczyńskiego

List otwarty do Jarosława Kaczyńskiego Z uwagą obserwujemy zmagania PiS i Prezydenta Andrzeja Dudy, mające na celu naprawę Rzeczypospolitej. Nie podzielamy jednak powszechnego mniemania, że PIS obecnie posiada pełnię władzy i może zmienić wszystko. Nadal, naszym zdaniem, kto inny sprawuje władzę w newralgicznych obszarach funkcjonowania państwa jakimi są: Wymiar sprawiedliwości z sędziami i prokuratorami wszystkich […]

Encyklika Benedykta XIV o lichwie i innych nieuczciwych zyskach

Natura grzechu zwanego lichwą leży i źródło swe znajduje w umowie pożyczki. Ta umowa finansowa między dwoma skłonnymi do jej zawarcia stronami wymaga, zgodnie ze swą naturą, aby jedna strona zwróciła drugiej kwotę dokładnie tej samej wysokości, jaka została pożyczona. Grzechem jest w tym przypadku to, że czasami wierzyciel żąda zwrotu większej kwoty niż ta, […]

Lawina pieniędzy

Analizując historię gospodarczą XX i XXI wieku odnajdujemy sytuacje określane „cudem gospodarczym”. Owe cuda gospodarcze nie doczekały się wnikliwej, naukowej wykładni. A szkoda. Gwałtowny rozwój gospodarczy można było zaobserwować w latach 40. XX wieku w Niemczech (Plan Marshalla), w Japonii, w latach przed drugą wojną światową, a także po drugiej wojnie światowej. W najnowszej historii […]

Wolność finansowa dla Polaków

WOLNOŚĆ FINANSOWA DLA POLAKÓW Program nie zawiera żadnych punktów burzących dotychczasowy porządek. Jest to program, budowy nowych struktur obok istniejących. Dotychczasowych struktur naprawić się nie da, wszystkie proponowane przez partie polityczne zmiany mają jedynie charakter kosmetyczny, jest to malowanie fasady domu o zmurszałych fundamentach. Program dotyczy budowy nowego fundamentu bowiem fundamentem gospodarki jest pieniądz. Twórcami […]

Finlandia: Co miesiąc 800 euro dla każdego obywatela

Finlandia planuje wprowadzenie nowego systemu świadczeń. Zamiast różnego rodzaju zasiłków, każdy obywatel, niezależnie od poziomu dochodów dostanie 800 euro. Nowy system świadczeń rozpocząć się ma za rok. Początkowo obywatele Finlandii otrzymywać mają 550 euro miesięcznie. Jeżeli plan uda się zrealizować, Finlandia będzie pierwszym krajem, gwarantującym każdemu swojemu obywatelowi bezwarunkowy dochód podstawowy. W skali całego kraju rozwiązanie oznaczałoby wydatek 52,2 […]

dr Krzysztof Lachowski: Rozproszenie pieniądza i własności jako podstawa budowy III drogi rozwoju

Motta wystąpienia: „Zarówno pieniądz, jak i własność są jak nawóz, nie ma z nich pożytku póki się ich nie rozrzuci.” zmodyfikowana myśl Franciszka Bacona. „Ludzie, którzy słyszeli syrenę komunizmu powinni być wyczuleni na jej kapitalistyczną siostrę. (…) Społeczeństwa oparte na ekstremistycznych ideologiach, czy to skrajnie lewackich ( surowa kolektywizacja i system represyjny), czy to skrajnie […]