Banki komunalne testem wiarygodności władzy

Banki komunalne są znaną w świecie instytucją finansową działającą w oparciu o zasady społecznej gospodarki rynkowej. To oznacza, że mają służyć społeczności, w której są osadzone, zapobiegając wypływom kapitału, który powinien służyć wspólnocie. Funkcjonują w wielu krajach: np. w Niemczech czy Skandynawii. Funkcjonowały również w Polsce międzywojennej. Przetrwały wojnę, ale zostały zlikwidowane przez władze komunistyczne. […]

Założenia do zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w części dotyczącej przedsiębiorców

Założenia do projektu przewidują przejście z rozliczeń dla celów podatku dochodowego z metody memoriałowej na metodę kasową. Dotyczy to przedsiębiorców rozliczających się na podstawie KPiR lub Ksiąg Handlowych. Założenia te przewidują, że mali przedsiębiorcy zobowiązani do Ksiąg Handlowych prowadziliby je  z pominięciem przepisów ustawy o rachunkowości. CEL: uproszczenie dokumentacji prowadzonej przez przedsiębiorców, pobudzenie działań inwestycyjnych, […]

Jak bankierzy podbili Polskę i świat

(uwagi na marginesie rozprawy prof. Richarda A. Wernera, Stracone stulecie w ekonomii)* Jednym z motywów podjęcia przeze mnie studiów historycznych w 1984 r., była świadomość  zakłamania wiedzy o dziejach. Jednak szybko przekonałem się, że jeszcze większe i groźniejsze jest zakłamanie ekonomii, o czym zdecydowanie rzadziej zdawano sobie sprawę.  A mimo to dopiero dziś widzę, że […]

Atraktory

KRZYSZTOF LEWANDOWSKI Część pierwsza: ATRAKTORY Wyobraźmy sobie istotę ludzką przeskalowaną tak, że jest dwa razy większa, przy zachowaniu swoich proporcji: jest to struktura, która załamie się pod ciężarem własnych kości. Skala jest ważna. James Gleick Chaos Trudne do ogarnięcia ludzkim rozumem są zjawiska, w których występują miliony czy miliardy powiązanych z sobą elementów. Nawet dobra […]

Czy gratyfikowanie pracy domowej Matek jest potrzebne?

Trzy pytania do… Czy gratyfikowanie (publiczne docenianie, płacenie) pracy domowej Matek jest potrzebne? Co jest najważniejsze: emerytury, pensje, odpisy podatkowe z wyraźnym wskazaniem, że to za pracę domową, czy jakieś inne formy wynagrodzenia? Co trzeba zrobić najszybciej, żeby Matki wychowujące dzieci nie żyły w poczuciu, że nie są nic warte? Odpowiada dr Szczęsny Zygmunt Górski; […]

Unarodowienie pieniądza

Jacek Andrzej Rossakiewicz UNARODOWIENIE PIENIĄDZA WSTĘP Przed Świętem Niepodległości w 2014 roku, Prof. Witold Kieżun mówił o tym  Jak Odbudować Suwerenność Polski zagrożoną podległością ekonomiczną. Dzisiaj powiemy o tym, jak odzyskać suwerenność finansową i monetarną, które są warunkiem suwerenności ekonomicznej i politycznej Rzeczpospolitej Polskiej. Polacy – Lechici, mają suwerenność we krwi przynajmniej od trzech tysięcy lat. Bierze się […]

O pięknie w ekonomii.

Jacek Andrzej Rossakiewicz O PIĘKNIE W EKONOMII. EKONOMIA I SZTUKA GOSPODAROWANIA. Zależności przemyślane na nowo i od początku. Kapitalizm, to takie niezwykłe wierzenie, iż najgorsi mężczyźni, z najgorszych pobudek, w niewiadomy sposób będą pracować dla wspólnego dobra. John Maynard Keynes Piękno zbawi świat. Fiodor Dostojewski        Termin ekonomia pochodzi z greckiego oikos — dom i nomos — prawo, reguła. Pierwszy raz […]

List otwarty do Jarosława Kaczyńskiego

List otwarty do Jarosława Kaczyńskiego Z uwagą obserwujemy zmagania PiS i Prezydenta Andrzeja Dudy, mające na celu naprawę Rzeczypospolitej. Nie podzielamy jednak powszechnego mniemania, że PIS obecnie posiada pełnię władzy i może zmienić wszystko. Nadal, naszym zdaniem, kto inny sprawuje władzę w newralgicznych obszarach funkcjonowania państwa jakimi są: Wymiar sprawiedliwości z sędziami i prokuratorami wszystkich […]

Encyklika Benedykta XIV o lichwie i innych nieuczciwych zyskach

Natura grzechu zwanego lichwą leży i źródło swe znajduje w umowie pożyczki. Ta umowa finansowa między dwoma skłonnymi do jej zawarcia stronami wymaga, zgodnie ze swą naturą, aby jedna strona zwróciła drugiej kwotę dokładnie tej samej wysokości, jaka została pożyczona. Grzechem jest w tym przypadku to, że czasami wierzyciel żąda zwrotu większej kwoty niż ta, […]

Lawina pieniędzy

Analizując historię gospodarczą XX i XXI wieku odnajdujemy sytuacje określane „cudem gospodarczym”. Owe cuda gospodarcze nie doczekały się wnikliwej, naukowej wykładni. A szkoda. Gwałtowny rozwój gospodarczy można było zaobserwować w latach 40. XX wieku w Niemczech (Plan Marshalla), w Japonii, w latach przed drugą wojną światową, a także po drugiej wojnie światowej. W najnowszej historii […]