Jeśli skutecznie zażądacie pieniędzy na pokrycie kosztów wychowania dzieci, nie starczy ich na finansowanie zabijania dzieci na wojnie.

Czy gratyfikowanie (publiczne docenienie, płacenie) pracy domowej Matek jest potrzebne? Tak. Ale raczej nie „gratyfikacja” tj. płacenie za coś, lecz płacenie na coś. Ekonomiści powtarzają – za noblistą Miltonem Friedmanem  – jakby mantrę, że „Nie ma czegoś takiego jak darmowy obiad”. Zawsze ktoś zań płaci. Ileż słuszniejsze jest to stwierdzenie w odniesieniu do domowej pracy i […]

Nasze miasto, nasz pieniądz, nasz bank

Założenia programu gospodarczego – wybory samorządowe 2014 r. Powołanie banku municypalnego, które będzie obsługiwał wszystkie operacje finansowe gminy i zależnych od niej podmiotów. Będzie też finansował non profit budownictwo mieszkaniowe oraz rozwój infrastruktury i celów ogólnospołecznych. Bank będzie oferował wszystkim mieszkańcom dwa bezpłatne konta o numerach opartych na nr PESEL: konto w PLN (walucie państwowej) […]