Nasze miasto, nasz pieniądz, nasz bank

Założenia programu gospodarczego – wybory samorządowe 2014 r. Powołanie banku municypalnego, które będzie obsługiwał wszystkie operacje finansowe gminy i zależnych od niej podmiotów. Będzie też finansował non profit budownictwo mieszkaniowe oraz rozwój infrastruktury i celów ogólnospołecznych. Bank będzie oferował wszystkim mieszkańcom dwa bezpłatne konta o numerach opartych na nr PESEL: konto w PLN (walucie państwowej) […]

CitiWarszawa

Warszawa trzyma swoje depozyty w banku Citi Handlowym, którego głównym akcjonariuszem jest amerykański Citibank, należący do grupy 5 największych banków amerykańskich, które w swoich portfelach posiadają instrumenty pochodne o wartości co najmniej 40 bilionów (sic!) dolarów (am. trillion) każdy.

Miejski lewar finansowy

Warszawa trzyma swoje depozyty w CitiBanku Handlowym, którego głównym akcjonariuszem jest amerykański Citybank, należący do grupy 5 największych banków amerykańskich, które w swoich portfelach posiadają instrumenty pochodne o wartości co najmniej 40 bilionów (sic!) dolarów (am. trillion) każdy.

Niezbędnik świadomościowy poszkodowanego przez system finansowy

Jeśli jesteś poszkodowany przez system finansowy i chcesz zrozumieć otaczającą Ciebie rzeczywistość, to poświęć pięć minut na lekturę tej ulotki. Umożliwi ona działania maksymalizujące ochronę Twoich własnych interesów życiowych. Żyjesz w okresie wielkiej zmiany i potrzebujesz wiedzy. Dzięki temu krótkiemu niezbędnikowi zrozumiesz dlaczego w Polsce wybuchają kolejne afery finansowe (WGI, Amber Gold, kredyty w CHF, polisolokaty). Poniżej przyczyny tego stanu rzeczy i dobre rady dla Ciebie.

Wniosek o zajęcie stanowiska

W tym miejscu zamieszczamy wniosek sygnatariuszy przesłany do wszystkich liczących się gremiów politycznych, gospodarczych i naukowych z żądaniem zajęcia stanowiska w sprawie projektowanej zmiany w ustawie o NBP dotyczącej możliwości skupu przez bank centralny obligacji rządu RP na rynkach wtórnych.
Wszystkie nadesłane do nas odpowiedzi zostaną tu upublicznione.

Suwerenność monetarna Polski a skandal afery taśmowej

W trosce o świadomość ekonomiczną Polaków zwracamy się do społeczeństwa polskiego z oświadczeniem w sprawie ukrytych przyczyn ataku na prezesa NBP. Atak ten uważamy za brak zrozumienia dla wprowadzenia interwencyjnych narzędzi banku centralnego ratujących polską gospodarkę. Atak ten ujawnia także brak zrozumienia dla zadań NBP wobec społeczeństwa polskiego. Ponadto, upartyjnienie sporu o uprawnienia NBP szkodzi polskiej racji stanu.