Jeśli skutecznie zażądacie pieniędzy na pokrycie kosztów wychowania dzieci, nie starczy ich na finansowanie zabijania dzieci na wojnie.

Czy gratyfikowanie (publiczne docenienie, płacenie) pracy domowej Matek jest potrzebne? Tak. Ale raczej nie „gratyfikacja” tj. płacenie za coś, lecz płacenie na coś. Ekonomiści powtarzają – za noblistą Miltonem Friedmanem  – jakby mantrę, że „Nie ma czegoś takiego jak darmowy obiad”. Zawsze ktoś zań płaci. Ileż słuszniejsze jest to stwierdzenie w odniesieniu do domowej pracy i […]